Про журнал

Процес рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Етапи рецензування:

  1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
  2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів відповідальний редактор журналу.
  4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
  5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
  6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
  7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
  8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається відповідальним редактором та затверджується головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії загалом.

Періодичність публікації

один раз на рік 

Засновник 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Місце видання 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

«Брехтівський часопис» було засновано 2011 року за ініціативою видатного українського брехтознавця проф. Олександра Чиркова з метою об’єднання наукових пошуків вітчизняних і зарубіжних дослідників багатогранної творчості одного з найвідоміших німецьких авторів ХХ століття - Бертольта Брехта, а також його впливу на розвиток літератури, театру, кінематографу, радіо тощо. Часопис тісно пов’язаний з діяльністю “Брехт-Центру”, який був заснований у 2008 році як логічне продовження багаторічної праці проф. Олександра Чиркова та його учнів з вивчення і перекладу творів Бертольта Брехта українською мовою, а також досить швидко став міжнародним осередком брехтознавства завдяки тісній співпраці насамперед з Брехтівським архівом Академії мистецтв м. Берлін і Брехтівським науково-дослідним центром м. Ауґсбурґ (Німеччина) та з Сілезьким університетом м. Катовіце (Польща). “Брехтівський часопис” є унікальним науковим виданням для вітчизняної філології, у якому поряд із науковими статтями друкуються українські переклади творів Б. Брехта, а також спогади сучасників про видатного німецького митця та мислителя.