Химерний світ в драмі Бертольта Брехта "Видіння Симони Машар" та в романі Ліона Фейхтванґера "Симона"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.7.2021.20-34

Ключові слова:

химерність, химерний роман, химерна драма, Орлеанська Діва, Жанна д’Арк, Бертольт Брехт, ефект очуження, епічна поема, Ліон Фейхтванґер, реалістичний роман, “Симона”

Анотація

В статті проаналізовано створення "химерного" світу в драміБертольта Брехта "Видіння Симони Машар" та в романі ЛіонаФейхтванґера "Симона". "Ірраціональне", "неправдоподібне", "вигадане","незвичайне" – характеристики, які лежать а основі поняття "химерність".Дивовижні метаморфози з персонажами, які уві сні набувають рисісторичних персонажів, що отримують посил діяти саме так, а не інакше,зміщення у часі і просторі – основні характеристики "химерної" прози чидрами. В основі п’єси Бертольта Брехта "Видіння Симони Машар" тароману Ліона Фейтхванґера "Симона" лежить історія про Жанну д’Арк, якаспонукала головну героїню Симону до подвигів в ім’я рідної держави Франції,проти німецьких загарбників. Б. Брехт створював свою п’єсу убезпосерньому контакті з Фейхтванґером, але в результаті у авторіввийшли з друку два різні твори, які мають різне концептуальнеосмислення, але основна ідея яких є спільна – боротьба французів протинімецьких окупантів. Велике значення у двох творах має мотив книги тамотив сну, які допомагають з’єднати умовний та дійсний хронотоп. Самез книги дізнається Симона про історію Жанну д’Арк. Уві сні Симонанаслідує риси Жанни д’Арк та виступає на боротьбу. Як і Жанну д’Арк,Симону страчують її ж співвітчизники. Твори були написані в роки ДругоїСвітової війни, тому велике значення відіграє історична розвідка –ідея тапередумови створення твору. Прослідковано, як химерність реалізується вепічній драмі та релістичному психологічному романі, і як пов’язана з"ефектом очуження" в драмах Брехта.

Посилання

Бачишина, Ольга. "Мовне вираження часу та простору в українській химерній прозі". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук . Львів. 2016. URL <http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/dis_bachyshyna.pdf>

Затонський, Дмитро. У пошуках сенсу буття. Погляд на літературу сучасного Заходу . К.: Художня школа, 1967: 310. Print.

Король, Євгенія. "Мотив книги в n’єci Б. Брехта "Видіння Симони Машар" i в романі Л. Фейхтванґера "Симона"." Брехтівські читання . Житомир: ЖДУ імені Івана Франка. Вип. 4. 2014: 149-153. Print.

Король, Євгенія. "Художні особливості видінь у п'єсі Б. Брехта "Видіння Симони Машар"." Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Житомир: ЖДУ імені Івана Франка. Вип. 55. 2011: 207-211. Print.

Куриленко, Дана. "Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50–70-х рр. хх ст. (на прикладі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця", дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини"." Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук . Київ. 2017. URL. <https://shron1.chtyvo.org.ua/Kurylenko_Dana/Zhanrovo-stylova_polifoniia_ prozy_kin_5070-kh_rr_KhKh_st_na_prykladi_romanu_O_Ilchenka_Kozatskomu_ro.pdf>

Мірошниченко, Надія. "Українська драматургія посттоталітарного періоду в міфологічному контексті." Слово і Час . К. Вип. 10. 2013: 83-92. Print.

Словник української мови: в 11 томах. К.: Наукова думка. Том 11. 1980. С. 57. Print.

Фейхтвангер, Лион. "Симона." Собрание сочинений в 12 тт. М.: Художественная литература, Т. 6. 1965. 283-527. Print.

Фрадкин, Илья. "Творческий путь Брехта-драматурга." Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах . М.: Искусство, Т. 1. 1963. URL <http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht0_1.txt>

Червинская, Ольга. "Функциональная специфика творческого восприяития исторической личности (Жанна д’Арк в современной общеевропейской и французской литературної традиции)." Питання літературознавства. Науковий збірник ТРАДИЦІЙНІ СЮЖЕТИ ТА ОБРАЗИ . Чернівці: Рута. Випуск 1. 1995. 154. Print.

Чирков, Олександр. Бертольт Брехт: Життя і творчість . К.: Дніпро. 1981. 159. Print.

Brecht, Bertolt. Schriften zum Theater . Aufbau-Verlag Berlin und Weimar. Band IV 1933-1947. 1964. 304. Print.

Brecht, Bertolt. Stücke aus dem Exil . Suhrkamp Verlag Berlin und Weimar. Vierter Band. 1965. 376 – 487. Print.

Knopf, Jan. Brecht-Handbuch: in fünf Bänden. Band 1. Stücke . Stuttgart ; Weimar : Metzler. 2001. 661. Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті