Сучасне переосмислення минулого (на прикладі роману «Жінка в Берліні»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.7.2021.35-43

Ключові слова:

історія повсякденності, макроісторія, мікроісторія, «Жінка в Берліні», Марта Гіллерс

Анотація

Розглядається комплексна проблема, яка охоплює сукупність питаннь,пов’язаних із переосмисленням історичного минулого. В останнідесятиріччя відбулися певні трансформації, особливо на рівні рецепціїминулого, що дає змогу говорити про дещо модифікований погляд наісторію та її відображення в художній літературі. Звертається особливаувага на фемінний спосіб перепрочитання національної й світової історіїкрізь призму буденного життя й приватної сфери буття. Такий підхіддемонструє специфіку жіночого світогляду крізь повсякденне: тілесність тащоденна рутина. Проаналізовано трагічний досвід війни з використаннямвеликої палітри людських реакцій та моделей поведінки в стресовійнебуденній ситуації. Показано не фактографічну історію Другої світовоївійни, а правдиву історію німецької жінки Марти Гіллерс на прикладі їїщоденника «Жінка в Берліні».

Посилання

Анонім Жінка в Берліні. Київ: Комора, 2019. 304 с.

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика Доступно на http://loveread.me/read_book.php?id=47595&p=52#gl_54 Цит. [10.08.2021]

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное In: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. М., 1986. Т.1. 621 с.

Гирц К. Интерпретация культур. In: Культурология. XX век. М., 2004.

Гуссерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії. Харків: Фоліо, 2020. 348 с.

Лисенко О. Повсякденна історія війни: методологічні нотатки In: Сторінки воєнної історії України. 2010. Вип. 13. С. 19.

Луцишина О. Жінка в Берліні. Жінка в підвалі. Жінка у своєму домі. In: Жінка в Берліні. Київ: Комора, 2019. С. 5-14.

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии In: Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 77.

Пушкарьова Н. «История повседневности» как направление исторических исследований». Доступно на http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280> Цит. [10.08.2021].

Свято Р. Більше не безіменна. Післямова In: Жінка в Берліні. Київ: Комора, 2019. С. 291-300.

Шюц А. О множественности реальностей. In: Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2. С. 3–35.

Шюц А. Структура повседневного мышления. In: Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129–137.

Lipp C. Alltagskulturforschung, Sociologie und Geschichte. Aufstieg und Niedergang eines interdisziplinären Forschungskonzepts In: Zeitschrift für Volkkunde. 1993. 89 Jg. Hf. 1.

Schulze M. Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Micro-Historie. Göttingen, 1994. 80 S.

Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. Hf. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті