БЕРТОЛЬТ БРЕХТ І ГЕЛЬМУТ БАЙЄРЛЬ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.8.2022.7-15

Ключові слова:

літературно-художня творчість, художня інтерпретація, літературознавча інтерпретація, обробка, діалог, інтертекстуальність

Анотація

Гельмут Байєрль, широко критикований за своєрідний драматургічний стиль, специфічні методи і способи зображення навколишньої дійсності, став однією з найдискусійніших творчих постатей повоєнної Німеччини. Серед літературних критиків досі немає єдиної думки про нього та його роль у світі театру: одні дослідники вважають його епігоном Бертольта Брехта, інші – його наступником, треті – новатором і т.п. Тому, враховуючи недостатній розгляд мистецького досвіду драматурга в сучасному літературознавстві та його своєрідний творчий діалог з Б. Брехтом, стаття має на меті дати об’єктивну оцінку творчості Г. Байєрля, простеживши процес втілення драматургом основних принципів епічної драми як у теоретичних працях, так і на практиці.

Основна увага в статті приділяється теоретичній (літературознавчій) та практичній (художній) інтерпретації п’єс Б. Брехта Г. Байєрлем. Аналіз п’єс показує, що творчість Г. Байєрля поєднує теоретичну інтерпретацію брехтівських ідей з художньою інтерпретацією його п’єс і представлена у вигляді різноманітних моделей художньої інтерпретації різних рівнів із характерними елементами пародії / стилізації на свої претексти. Г. Байєрль не лише продовжує театральну традицію свого вчителя, але й певним чином переймає його героїв, переносячи їх в нові соціально-історичні умови. Порівняння теоретичних праць обох драматургів та їхніх п’єс свідчить про близькість у поглядах на призначення театру, а також про схожість їхніх ідейно-естетичних принципів. Своїми обробками Г. Байєрль зумів також показати силу і гнучкість брехтівських теорій і довести, що театр Б. Брехта живий і готовий далі вражати глядачів. Також у статті встановлено, що шлях Г. Байєрля до становлення власної творчої особистості не обмежується лише рецепцією творів Брехта, адже об’єктом його інтерпретації ставали твори й багатьох інших авторів.

Посилання

Ankhym O. I. (2019) Literaturno-khudozhnia tvorchist yak dialoh ta interpretatsiia (na materiali dramaturhii Helmuta Baierlia) [Literary Creative Work as a Dialogue and Interpretation (Based on Helmut Baierl’s Drama)]. Candidate’s thesis. Zhytomyr. 227 p. (In ukrainian).

Baierl H. (1970) Author in drei Medien [Author in Three Media]. Theater der Zeit. Nr. 8. S. 4–6. (In German).

Baierl H. (1974) Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon [The Heads, or The Even Smaller Organon]. Berlin / Weimar : Aufbau-Verlag. 152 S. (In German).

Baierl H. (1958) Über die Bedeutung des Details in der darstellenden Kunst [On the Importance of Detail in the Performing Arts.]. Theater der Zeit. Nr. 13 (H.11). Beilage Nr. 8. S. 2–11. (In German).

Baierl H. (1966) Wie ist die heutige Wirklichkeit auf dem Theater darstellbar [How Can Today's Reality Be Represented in the Theatre]. Sinn und Form. Berlin : Rütten und Loening. Sonderheft I. S. 736–742. (In German).

Baierl H. (1976) Wirklichkeit aneignen [Appropriating Reality]. Theater der Zeit. № 8. S. 35. (In German).

Hähnel I. (1984) Auskünfte 2. Werkstattgespräche mit DDR-Autoren [Information 2. Workshop Talks with GDR Authors]. Berlin und Weimar : Aufbau-Verlag. 448 S. (In German).

Hecht W. (1973) Brecht 73. Brecht-Woche der DDR : 9.–15. Februar 1973. Dokumentation. Berlin : Henschelverlag, 1973. 339 S. (In German).

John H.-R. (1980) Fortschritt ist Fortschreiten mit den Menschen. Gespräch mit Helmut Baierl über Kirschenpflücken [Progress is Progressing with People. Conversation with Helmut Baierl about Kirschenpflücken]. Theater der Zeit. № 2. S. 56–57. (In German).

Schmidt W. (2009) Zwischen Antimoderne und Postmoderne [Between Antimodern and Postmodern]. Stuttgart und Weimar : Verlag J. B. Metzler. 800 S. (In German).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-15

Номер

Розділ

Статті