ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В РОМАНІ Б. БРЕХТА "ДІЛА ПАНА ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.8.2022.73-86

Ключові слова:

комічне, сміх, гумор, сатира, іронія, гротеск, сарказм, сардонічний сміх, художні засоби, ефект несподіваного, гіпербола, літота, просторіччя, антитеза, риторичне запитання, фразеологізм, лексема, ідея

Анотація

У статті зроблено спробу виявити різновиди сміху і дати їм літературознавчу характеристику, а також з’ясувати, за допомогою яких засобів відбувається їх творення, щоб пояснити художню природу комічного, властиву саме цьому твору видатного німецького письменника. За основу дослідження взято оригінальний текст та його український переклад. Теоретичні міркування ґрунтуються на аналізі існуючих у сучасному літературознавстві тверджень щодо художніх особливостей творчості Б. Брехта, зокрема щодо властивостей його сміху, який часто окреслюється дослідниками як художній прийом, що виконує функцію вираження ідеї твору. Свої думки з цього приводу автор статті доводить та ілюструє відповідними цитатами з тексту роману. Оскільки сміх у творі справді має ідейне підґрунтя, то у статті приділено увагу також особливостям втілення ідеї твору за допомогою художніх фігур, які за своєю суттю є різновидами комічного. Ідейне тло роману Б. Брехт засновує на рівні реплік, думок персонажів, на рівні дії, сюжету, художніх образів, зокрема описів природи. Попри незавершеність цього роману, його ідея чітко окреслена Б. Брехтом. Розвинена ж вона за допомогою різних видів сміху: від прихованої іронії та гумору до гротеску та їдкої сатири і, як твердять дослідники, подекуди до сарказму та сардонічного сміху. Автор статті доводить, що сміх у романі Б. Брехта "Діла пана Юлія Цезаря" еволюціонує, та робить припущення: за умови завершеності цього твору, сміх зазнав би нових перетворень та трансформацій і наприкінці оповіді, можливо, дійшов би до свого апогею, що на рівні сюжету збігалося б із моментом остаточного розвінчання міфів про Цезаря, в образі якого прочитується сатира на меркантильний, продажний світ та брудну і замішану на грошах політику. Ще однією особливістю ідейного тла цього сатиричного роману є те, що попри трагічну суть будь-якої війни (в романі йдеться про різні війни, які велися римлянами), Б. Брехт знаходить художні засоби, щоб висміяти навіть війну і те, що на ній відбувається. Він також вщент руйнує створені історіографією міфи про великі завоювання та великих завойовників, зводячи нанівець пафосність, якою оповиті оповіді історіографічних джерел про Рим та його правителів, зокрема показує ницість завойовників і при цьому не відходить від комічного регістру своєї оповіді.

Посилання

Brekht B. (1983) Dila pana Yuliia Tsezaria. Roman. Z nim. Perekl. N. Hordiieko-Andrianova. [The Business Affairs of Sir Julius Caesar. Transl. from German. Novel. Gordienko-Andrianova]. Kyiv : Dnipro. 215 s. (in Ukrainian)

Gesheft: tlumachennia slova. [Deal: the interpretation of the word]. URL: http://sum.in.ua/s/gesheft (date of application: 19.01.2023). (in Ukrainian)

Gesheft – tse shcho? Pereklad, vzhyvannia, perenosne znachennia slova. [Deal – what it this? Translation, usage, figurative meaning of the word]. URL: https://yrok.pp.ua/serednya-osvta/13219-gesheft-ce-scho-pereklad-vzhivannya-perenosne-znachennya-slova.html (date of application: 19.01.2023). (in Ukrainian)

Dilo: tlumachennia slova. [Deal: the interpretation of the word]. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B0 (date of application: 19.01.2023). (in Ukrainian)

Korol, Ye. O. (2013) Retseptsiia istorii v romani B. Brekhta "Dila pana Yuliia Tsezaria". [Reception of history in B. Brecht's novel "The Business Affairs of Sir Julius Caesar"]. Brekhtivskyi chasopys : Statti, dopovidi, ese. – Brecht's journal: Articles, reports, essays. January 1. 2013. Zhytomyr Ivan Franko State University. P. 145–147. URL: https://core.ac.uk/reader/42973271 (date of application: 19.01.2023). (in Ukrainian)

Korol, Ye. O. (2012) Funktsii opovidnoi struktury u romani B. Brekhta "Dila pana Yuliia Tsezaria". [Functions of the narrative structure in B. Brecht's novel “The Business Affairs of Sir Julius Caesar”]. Brekhtivskyi chasopys : Statti, dopovidi, ese. 1 January. 2012. Zhytomyr Ivan Franko State University. P. 120–125. URL: http://eprints.zu.edu.ua/16270/ (date of application: 15.01.2023). (in Ukrainian)

Sardonichnyi smikh. [Sardonic laughter]. URL: http://slovopedia.org.ua/ 33/53409/33059 (date of application: 19.01.2023). (in Ukrainian)

Abendschön Arno. Bertolt Brecht – Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar. Bertolt Brecht. [The Business Affairs of Sir Julius Caesar]. (2010.07.27). URL: https://www.versalia.de/rez_text.php?nr=690 (date of application: 14.01.2023). (in German)

Augustyn, Adam. The Business Affairs of Mr. Julius Caesar novel by Brecht. URL: https://www.britannica.com/topic/The-Business-Affairs-of-Mr-Julius-Caesar (date of application: 19.01. 2023). (in English)

Bertolt Brecht. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. [Large annotated Berlin and Frankfurt edition.] Hrsg. von Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mittenzwei, Klaus-Detlef Müller. – Edited by Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mittenzwei, Klaus-Detlef Müller. 30 Volumes and an index volume. Frankfurt am Main : Vol. 26. 1994. 690 p. (in German)

Brecht, B. (1990) Geschäfte des Herrn Julius Caesar. [The Business Affairs of Mr. Julius Caesar]. Gesammelte Werke in 20 Bänden. B. 14. Prosa 4. – Collected works in 20 volumes. B. 14. Fiction. 4. Frankfurt am Main : Suhrkamp Publisher. 1990. P. 1167 – 1379. (in German)

Claas Herbert, (1977) Die politische Ästhetik Bertolt Brechts vom Baal zum Caesar. [The political aesthetics of Berthold Brecht from Baal to Caesar]. Frankfurt am Main, 1977, P. 117. (in German)

Funke Christoph. Flucht ins Öde von Wolfgang Behrens. [Escape to the wilderness by Wolfgang Behrens]. 2009. URL: https://nachtkritik.de/index.php?option= com_content&view=article&id=2907 :die-geschaefte-des-herrn-julius-caesar-lothar-trolle-und-silvia-rieger-verarbeiten-bert-brecht&catid=42:volksbuehne-am-rosa-luxemburg-platz-berlin&Itemid=40 (date of application: 14.01.2023). (in German)

Geschäft. DUDEN Wörterbuch. [Deal. DUDEN dictionary]. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Geschaeft (date of application: 19.01.2023). (in German)

Jakobi Carsten. Die epische Form als Kritik der Geschichtsschreibung. Bertolt Brechts Roman "Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar". [The epic form as a critique of historiography. Berthold Brecht's novel "The Business Affairs of Sir Julius Caesar"]. In: Carsten Jakobi (ed.): Reception of antiquity in German-language literature of the 20th century. (Special issue literature for readers 28/2005, H. 4), P. 295-311. (in German)

Jeske W. (2002). Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar [The Business Affairs of Sir Julius Caesar]. Brecht-Handbuch: In 5 Bd. Bd. 3 (Prosa, Filme, Drehbücher) – Brecht Handbook: In 5 vols. vol. 3 (fiction, films, screenplays) / [ed. by Jan Knopf]. Stuttgart; Weimar; Metzler. P. 282–313. (in German)

Kindlers Literatur Lexikon. [Kindler's Literature Lexicon]. URL: https://www.wikiwand.com/de/Die_Gesch%C3%A4fte_des_Herrn_Julius_Caesar (date of application: 15.01.2023). (in German)

Literaturkritik : "Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar" oder die Entzauberung der Res Publica. [Literary criticism : "The Business Affairs of Sir Julius Caesar" or the disenchantment of the Res Publica]. Posted on August 18, 2015 by Mesut Bayraktar. URL: https://nous-online.net/2015/08/18/die-geschaefte-des-herrn-julius-caesar-oder-die-entzauberung-der-res-publica-bertolt-brecht/ (date of application: 14.01.2023). (in German)

Osborne Charles. A Translator’s Perspective on Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar [A Translator's Perspective on The Business Affairs of Herr Julius Caesar]. // The Brecht Yearbook / Das Brecht-Jahrbuch 42 Recycling Brecht. Pp. 256-264. Published online by Cambridge University Press: 09 April 2021. URL: https://www.cambridge.org/core/books/abs/brecht-yearbook-das-brechtjahrbuch-42/translators- perspective-on-die-geschafte-des-herrn-julius-caesar/864A25A6DF4170BF571A9620D6E7242D (date of application: 14.01.2023). (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті