БЕРТОЛЬТ БРЕХТ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.9.2023.14-24

Ключові слова:

глобалізація, ефект очуження, транснаціональна драма, транснаціональна література, транскультурний театр, транснаціональний театр, транскультурність, транснаціональність

Анотація

Транснаціональність і транскультурність, які останніми десятиліттями привертають дедалі більшу увагу наукової спільноти, стали невід’ємною частиною новітньої літератури. Деколонізація та глобалізація, а також зумовлені ними мобільність і міграція стали тригерами розмивання етнічних, національних та культурних кордонів, що знайшло своє втілення і в літературознавстві. Транснаціональний поворот, який спостерігається в літературі з 90-х років XX ст., показує, що розуміння літературних творів в національних рамках більше не відповідає сучасній дійсності, а самі нації, культури та ідентичності характеризуються умовністю, фрагментарністю та гібридністю. І хоча розгляд транснаціональності зосереджується здебільшого на ліро-епічних творах, його прояви спостерігаються також в драматургії і театрі.

У цій статті розглядається вплив Бертольта Брехта на сучасний транснаціональний і/або транскультурний театр. Зазначено, що оприявнення транснаціональних елементів у творчості драматурга відбувається як на рівні його п’єс, так і постановок. Зокрема, залучені Б. Брехтом ефекти очуження задля зображення дивного, чужого і незвичайного у власному "Я" мають вагомий вплив на становлення транснаціонального театру. Ще одним проявом транснаціонального є відхід драматурга від ідеї закритих націй і культур на користь відкритим, умовним і плинним. Важливий аспект становлять також інтертекстуальні референції його п’єс, які є художніми інтерпретаційними моделями відомих творів минулого і таким чином уможливлюють їхнє буття крізь простір і час. Зосереджуючись на процесах очуження, епічний театр Б. Брехта показує гібридність і фрагментарність не лише культур і націй, але й ідентичностей, чим спонукає читачів та глядачів до пошуку дивного в собі. Водночас теми і проблеми, які піднімаються в його п’єсах і постановках, не обмежуються локальними чи національними контекстами, а носять транснаціональний характер.

Посилання

Baillet F. Theatergeschichte in transnationaler Perspektive. Universität in der Pandemie / L'Université en temps de pandémie / edited by Kazmaier D. and Weber F. Bielefeld : transcript Verlag. 2023. Pp. 325–342.

Bischoff D., Komfort-Hein S. Handbuch Literatur & Transnationalität. Berlin, Boston : De Gruyter, 2019. 545 S.

Brecht B. Gesammelte Werke in 20 Bänden. Frankfurt a. M., 1967. Band 15. S. 301.

Bulman G. A. Staging Words, Performing Worlds: Intertextuality and Nation in Contemporary Latin American Theater. Lewisburg : Bucknell UP, 2007. 276 p.

Feliszewski Z. Bertolt Brecht in Systemkonflikten: Produktion – Rezeption – Wirkung. Göttingen : V&R unipress, 2022. 505 S.

Heeg G. Brecht and Transcultural Theater. Bertolt Brecht in Context. Cambridge : Cambridge University Press, 2021. Pp. 300–308.

Heeg G. Das transkulturelle Theater. Grenzüberschreitungen der Theaterwissenschaft. Leipziger Thesen zur Theaterwissenschaft IX. 2014. URL: https://nachtkritik.de/recherche-debatte/leipziger-thesen-zur-theaterwissenschaft-ix-nguenther-heeg-ueber-das-transkultrelle-theater (дата звернення: 28.11.2023).

Heeg G. Transcultural Theater / Translated by Lydia J. White. London, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. 178 p.

Herrmann E., Smith-Prei C., Taberner S. Introduction: Contemporary German-Language Literature and Transnationalism. Transnationalism in Contemporary German-Language Literature / Hrsg. von Herrmann E., Smith-Prei C. und Taberner S. Rochester, New York : Camden House, 2015. Pp. 1–16.

Jay P. Global Matters. The Transnational Turn in Literary Studies. Ithaca / London : Cornell University Press, 2010. 231 p.

Jay P. Transnational Literature. The Basics. New York : Routledge, 2021. 214 p.

Kovacs T., Nonoa K. G. Postdramatisches Theater als transkulturelles Theater / Postdramatic theatre as transcultural theatre. Tübingen : Narr Francke Attempto, 2018. 362 S.

Lin C. Die transkulturelle Begegnung des Brechtʼschen Gedichts "Der Zweifler" und des chinesischen Rollbildes – eine Re-Lektüre. Literaturstraße. Chinesisch-deutsches Jahrbuch für Sprache, Literatur und Kultur. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2018. Bd. 19. Nr. 2. S. 143–155.

Nonoa K. G. Brechts Geste als transkulturelles Erkenntnismittel im Theater. The Brecht Yearbook / Das Brecht-Jahrbuch 46. Rochester, New York : Camden House, 2021. Pp. 14-36.

Seyhan A. Writing Outside the Nation. Princeton : Princeton University Press, 2001. 189 p.

Wiegandt K. The Transnational in Literary Studies: Potential and Limitations of a Concept. Berlin, Boston : De Gruyter, 2020. 267 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті