КОХАННЯ/ПРАВДА/ЩАСТЯ У П’ЄСІ ГЕНРІКА ІБСЕНА "ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ": АКСІОЛОГІЧНІ, ГНОСЕОЛОГІЧНІ, ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ ДРАМАТУРГІЧНОГО КОНФЛІКТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.9.2023.25-38

Ключові слова:

Г. Ібсен, нова драма, драматургічний конфлікт, аналітична драма, аксіологічні, гносеологічні, психологічні аспекти конфлікту

Анотація

У статті розглядаються особливості драматургічного конфлікту у п’єсі норвезького драматурга Г. Ібсена "Ляльковий дім", що започатковує традицію "нової драми" у європейській драматургії межі ХІХ–ХХ століття. Новаторство драматурга, виявлене на рівні організації конфлікту, визначається в контексті спроби цілісного прочитання/інтерпретації п’єси. "Ляльковий дім" характеризується як аналітична драма, покликана через художнє дослідження інституції шлюбу розкрити приховані суперечності особистісного та суспільного життя у їх найбільш актуальному для глядачів перетині. Новаторська поетика п’єси (внутрішня дія, підтекст, образи-символи, дискусія, парадоксальна розробка характерів й побудова сюжету) спрямована  на аналіз особливостей  розгортання  процесу "емансипації" людської свідомості, її визволення від домінуючих у суспільстві стереотипів відчуття, мислення, поведінки. Локалізація конфлікту у свідомості головної героїні дозволяє автору увиразнити аксіологічно-ціннісні, гносеологічні та духовно-емоційні його аспекти. У аксіологічно-ціннісному плані конфлікт передбачає зіткнення християнської системи цінностей, ґрунтованої на любові, з цінностями буржуазного суспільства, серед яких найбільш значущими виявляються гроші, можливості їх отримати, блага, що ними купуються – комфорт, затишок, задоволення, естетична привабливість приватного життя. Пізнавальний аспект конфлікту розкривається через парадоксальне співвіднесення правди і брехні у свідомості й взаємовідносинах персонажів. Нора Хельмер, яка у першій дії неодноразово обманює чоловіка, приховуючи від нього правду про ті або інші подробиці їх спільного життя, формує здатність вповні усвідомити непривабливі реалії своїх шлюбних стосунків, змінити на основі відкритої правди тактику і стратегію життєвої поведінки. У духовно-емоційному плані реалізація конфлікту призводить до зміни психологічних маркерів екзистенції – переходів від щастя до нещастя і навпаки, що стає предметом діалогічної рефлексії, здійснюваної персонажами

Посилання

Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 152 с.

Азарова Л. Є., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера "Пані Боварі" та п’єсою Г. Ібсена "Ляльковий дім" : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2014. 86 с.

Асмут Бернхард. Вступ до аналізу драми / пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко; [за наук. ред. доктора філологічних наук, проф. О. Чиркова]. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 220 с.

Вірченко Т. І. Драматургія Лесі Українки, Г. Гауптмана, Г. Ібсена: індивідуальні особливості процесу творення характерів. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". 2011. Том 24 (63), № 1. Ч. 2. С. 191–198.

Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990 – 2010-х років: дискурс, еволюція, типологія; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. 336 с.

Ібсен Г. Ляльковий дім. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit. php?tid=85 (дата звернення: 12.08.2023)

Кміт, Юрій. Із чужих лїтератур. Генрик Ібзен, єго житє і твори. Літературно-науковий вістник. 1898. Т. 4, ч. ІІ. С. 188–219. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kmit_Yurii/Iz_chuzhykh_literatur_Henryk_Ibzen_ieho_zhytie_i_tvory.pdf? (дата звернення: 20.08.2023)

Марчук (Клюка) Т. Л. Жанрові модифікації "нової драми" у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. С. 164–169.

Фока М. В. Психологізм "нової драми" Г. Ібсена "Ляльковий дім" та В. Винниченка "Брехня": порівняльний зріз. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2023. Випуск 1 (204). С. 77–84.

Явтушенко В. М. Гендерна проблематика кінця ХІХ ст. Національний аспект (на прикладі драматургії Г. Ібсена та П. Мирного). https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/download/2148/1919

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті