ЕМБЛЕМАТИЧНИЙ КОД "БУКВАРЯ ВІЙНИ" Б. БРЕХТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.9.2023.39-56

Ключові слова:

Б. Брехт, Буквар війни, фотографії, ефект очуження, бароко, емблема, епіграма, алегорія, химерність, війна, декодування

Анотація

В період російсько-української війни особливої уваги заслуговує світове літературне надбання антивоєнного характеру. У статті проаналізовано особливості "Букваря війни" Б. Брехта та його зв'язок з емблематичними традиціями епохи бароко. Так, "Буквар війни" нагадує фотоальбом зі світлинами та коментарями до них. Прослідковується історична послідовність зображених подій – кожне фото супроводжується коментарем, і майже до кожного є підпис і довідковий матеріал в кінці альбому. Всі візуальні матеріали були надруковані у виданнях шведських і американських газет. Поєднання візуально-іконографічного і вербального потрактування з дидактичними інтенціями нагадують барокові емблеми. Особливої уваги заслуговують коментарі до фотографій у формі епіграм. В межах дослідження було виконано переклад епіграм з німецької на українську, а також потрактовано шляхи створення Б. Брехтом ефекту очуження. Крім того, характеризується категорія химерності як форми поєднання реального візуального і умовного вербального при осмисленні та художньо-образному втіленні митцем певної теми. Акцентовано, що емблематичність є формою вираження химерності. В статті зосереджено увагу на дидактичних функціях створених емблем та розробки автором певної теми – Брехт має на меті наочно показати, охарактеризувати, донести людям, яку біду приносить війна, щоб ніколи вона не повторилася. З іншої сторони, "химерністю" ми називаємо поєднання умовного (твір, сюжет, образ, створений в минулому столітті) з дійсністю: в наш час твір живе по-новому, розвивається, знаходить нове потрактування та нове бачення.

Посилання

Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова. Чернівці: Золоті литаври, 2001. 634 с.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ: ВЦ "Академія", 2006. 752 с.

Межевікіна О. С. Особливості використання емблематичних образів у текстах Григорія Сковороди. Актеон. Наукові записки НаУКМА. 2009. Т. 88: Теорія та історія культури. С. 4-8.

Сковорода Г. Повне зібрання творів у двох томах. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%E5%EC%E1%EB%E5%EC%E0 (дата звернення: 23.04.2023)

Солецький О. М. Емблематичні форми дискурсу: від міфу до постмодерну: монографія. Івано-Франківськ, 2018. 400 с.

Федоренко Л. О. "Lehrstück" як авторська інтенція Бертольта Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2011. № 59. С. 193-196.

Чижевський Д. Український літературний барок: нариси. Харків: Акта, 2003. 460 с.

Чирков О. С. Діалектичний театр – театр епічний? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2009. № 44. С. 183–188

Brecht Bertolt, Ruht Berlau (Hrsg.). Kriegsfibel. Frankfurt a.M., 2001.

Brecht Вertolt. Zur Theorie des Lehrstücks. Schriften. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1973. B. 5. S. 91.

Brecht B. Über die Wiederherstellung der Wahrheit, in: Ders.: Werke. Band 22. Schriften 2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993. S. 89

Brecht-Tage-2023 (6.-10.2.2023). URL: https://lfbrecht.de/projekte /brecht-tage-2023/startseite/ (дата звернення: 01.05.2023)

Frare Giulia. Lektüren des Barock in der Zwischenkriegszeit Die Barockrezeption in Werken Walter Benjamins, Bertolt Brechts und Alfred Döblins der 1920er und 1930er Jahre. Corso di Dottorato di ricerca in Lingue, culture e società e Scienze del linguaggio ciclo 32° Tesi di Ricerca. 193 p. URL: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/17809 /827104-1217832.pdf?sequence=2 (дата звернення: 23.04.2023)

Kesting Mara. Bertolt Brechts "Kriegsfibel". Funktion und Wirkung der Montage Term Paper (Advanced Seminar), 2021. 18 р. URL: https://www.grin.com/document/1137987 (дата звернення: 01.05.2023)

Dr. Meier Albert, Olaf Koch. Neuere deutsche Literaturgeschichte Barock bis Moderne. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2021. URL: https://www.academia.edu/45051986/Neuere_deutsche_Literaturgeschichte_Barock_Moderne (дата звернення: 23.04.2023)

Turok Palina. Die lyrischen Texte im Dialog mit den Bildern in Brechts Kriegsfibel. Hauptseminar Lyrik im Dialog: Konzepte des Dialogischen, Intertextualität, Gattungsüberschreitung und Intermedialität in Gedichten von der Goethezeit bis zur Gegenwart. Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Philologie Germanistisches Institut Dozentin: PD Dr. phil. Christine Ivanovic Wintersemester 2011/2012. URL: https://docplayer.org/amp/ 50582833-Die-lyrischen-texte-im-dialog-mit-den-bildern-in-brechts-kriegsfibel.html (дата звернення: 01.05.2023)

Thomas von Steinaecker. Literarische Foto-Texte. Zur Funktion der Fotografien in den Texten Rolf Dieter Brinkmanns, Alexander Kluges und W.G. Sebalds. Transcript Verlag: Bielefeld, 2007. 343 S.

Steyner Heinrich, Andrea Alciato's. Emblematum liber, Augsburg, 28 February 1531 URL: https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/books. php?id=A31a#top (дата звернення: 23.04.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті