Б. БРЕХТ: ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ В ПРОСТІР СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • М. Дідук Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35433/brecht.9.2023.72-82

Ключові слова:

Б. Брехт, інтелектуальна п’єса, епічний театр, соціальна проблема, художня інтерпретація, ефект

Анотація

Стаття присвячена проблемі трансформації драматургії Бертольта Брехта в сценічний простір, технічним та ідеологічним акцентам його творчості та аналізу ключових проблем художньої інтерпретації тексту п’єс. Проблема відтворення брехтівських творів тісно пов’язана з особливостями "епічного театру" та його концепцією, яку розробляє драматург. У статті визначено особливості створюваного Брехтом театру, визначені акценти, важливі у процесі постановки п’єс, зокрема: збереження брехтівського конфлікту в перекладі сценічною мовою, введення необхідних мистецьких елементів (декорації, музика, костюми тощо), усвідомлення техніки "очуження" і т.п. Ефект "очуження" є ключовою вимогою епічного театру і має на меті зобразити знайоме всім явище в несподіваному ракурсі. Окрім цього, актор стає частиною умовного світу, не перевтілюється в свого персонажа. За такої умови, глядач сам стає дієвою особою, приміряє на себе роль кожного персонажа і має змогу зробити незалежні висновки, навіть не ті, що продиктовані автором та сюжетом.

"Тригрошова опера" – найвідоміший з-поміж інших творів митця. Вона є синтезом брехтівських нововведень, складним переплетінням соціальних тем, які доповнюють одна одну. Відтворюючи цю п’єсу на сцені та на екрані, режисери мають враховувати соціальні та історичні контексти, а також доцільність зображення театралізованих сцен. Яскравим прикладом помилкового розуміння творчості Б. Брехта може виступати кінокартина Г. Пабста, в якій режисер приділяє більше уваги мистецьким елементам, що зміщують акценти на візуальне, а не інтелектуальне сприйняття п’єси.

Посилання

Брехт Б. Про мистецтво театру: збірник ; [упоряд., вступ. ст., прим. і перекл. з нім. О. С. Чиркова]. Київ : Мистецтво, 1977. 365 с. (Серія "Пам’ятки естетичної думки").

Закалюжний Л. В. Новітня театрознавча парадигма та родожанрові трансформації в сучасній драматургії ("In-yer-face theatre", "Pokolenie porno", "Новая драма"). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Літературознавство. Фольклористика. Київ, 2015. № 32. С. 134–144.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 2001. 636 с.

Маценка С. П. "Театр із духу музики": музично-драматичні засади Б. Брехта в сучасному театрі. Вісник Житомирського державного університету. 2009. Філологічні науки. Випуск 44. С. 210–213.

Федоренко Л. Брехтівський театр: жанрове різноманіття, основні поняття і концепції. Філологічний часопис. Житомир, 2021. № 1 (17). С. 196-204. URL: http://fch.udpu.edu.ua/article/view/232741/22.pdf. (дата звернення: 23.09.2023)

Banham, Martin. Brecht Bertolt. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 129 p.

Esslin, Martin. Brecht, a choice of Evils: a critical study of the Man, his works, and his opinions. Great Britain: Methuen, 1984. 315 p.

Hayman, Ronald. Brecht: A Biography. London: Weidenfeld & Nicolson, 1983. 423 p.

Parker, Stephen. Bertolt Brecht: A Literary Life. Manchester: Bloomsbury Academic, 2015. 704 р.

Willet, John. The Theatre of Bertolt Brecht: A study from eight aspects. Great Britain: Methuen, 2006. 323 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Статті